Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 5558 [X]

Eldorat, dnia 29 września 2012 r.

Postanowienie Regentki Księstwa Sarmacji

o powołaniu Konstytuanty

§ 1.

Na podstawie Art. 3 podpunktu 2 Uchwały Konstytuanty Królestwa Sclavinii twierdza sie, iż skład Konstytuanty Królestwa Sclavinii wchodzi pan Michał Jerzy Hass.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Julia von Levengothon,
Regentka Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny