Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5560 [X]

Grodzisk, dnia 30 września 2012 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

o nadaniu honorowego obywatelstwa prowincji (uchylony)


Rzeczą znaną jest dorobek twórczy Markizy von Lichtenstein. Dorobek, który znacząco wykracza poza jej miejsce zamieszkania i niejako odgradza ją od teutońskiego zgnuśnienia. Sama niejednokrotnie powtarza, że na pierwszym miejscu czuje się Sarmatką. Podnosząc nieustannie poziom sarmackiej prasy niejednokrotnie wspomina o Gellonii i Starosarmacji. Tym samym przyczynia się do krzewienia w sercach naszych dziatek umiłowania do prowincji, co jest najwyższą zasługą i wymaga uhonorowania.

Na uwadze mając dobro szlachetnej Markizy i chęć sprawienia by czuła się nie tylko Sarmatką, ale również i Gellonką, i Starosarmatką, Gellonia i Starosarmacja nadaje KAROLINIE markizie VON LICHTENSTEIN honorowe obywatelstwo prowincji.

(—) Piotr Mikołaj,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny