Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5566 [X]

Grodzisk, dnia 3 października 2012 r.

Postanowienie Regentki Księstwa Sarmacji

w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 3 i 4 Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji z dnia 10 listopada 2011 r., stwierdzam wybór mar. Leszka Chojnackiego na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji.

§ 2.

Uprawnieni wyborcy dokonywali wyboru, oddając głos za lub przeciw jedynej zgłoszonej kandydaturze; mogli także oddawać głosy puste.    
Uprawnionych do głosowania: 26 obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Premiera Gellonii i Starosarmacji:

Oddanych głosów: 23 (100%),  
Oddanych głosów pustych: 5 (19,23%),  
Głosów oddanych za wyborem mar. Leszka Chojnackiego: 15 ( 83(3)% głosów niepustych),    
Głosów oddanych przeciw wyborowi mar. Leszka Chojnackiego: 3 ( 16(6)% głosów niepustych).

(—) Julia von Levengothon,
Regentka Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny