Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5568 [X]

Srebrny Róg, dnia 4 października 2012 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 34/2012

w sprawie zmian na urzędzie Szambelana Królewskiego

§1.

Na mocy § 2 ust. 1 Dekretu Króla Teutonii nr 1/2011 z 28 października 2011 roku, odwołuję z urzędu Szambelana Królewskiego v-hr. Vladimira Iwanowicza.

§2.

Na mocy § 2 ust. 1 Dekretu Króla Teutonii nr 1/2011 z 28 października 2011 roku, powołuję na urząd Szambelana Królewskiego mar. Karolinę von Lichtenstei.


§3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael, R.T.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny