Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5579 [X]

Srebrny Róg, dnia 12 października 2012 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 35/2012

w sprawie zmian na urzędzie Lorda Koadiutora

Na podstawie art. 14 ust. 1-3  Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 19 marca 2012 r, postanawiam co następuje:

§ 1.

Odwołuję z urzędu Lorrda Koadiutora Baronetessę Julię von Levengothon.

§ 2.

Powołuję na urząd Lorda Koadiutora Barona Gogelza Pajzano

§ 3.

Celem prawidłowego wykonywania obowiązków powierzam Lordowi Koadiutorowi przewodnictwo Radziej Królewskiej wraz kompetencjami nizej określonymi:

1) Art. 2 Dekretu Króla Teutonii o rejestrze obywateli teutońskich z dnia 27 marca 2012 r.
2) § 2 ust. 3 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2010 o Radzie Królewskiej z dnia 27 lipca 2010 r.
3) Art. 2 ust. 1 Dekretu Króla Teutonii o Królewskiej Izbie Prawej z dnia 17 października 2009 r., z późn. zm.
4) Art. 4 Dekretu Króla Teutonii nr 2/2011 o Teutońskim Instytucie Historii z 29 października 2011 r.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michael, R.T.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny