Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiNamiestnicy i Wojewoda Koronny, poz. 558 [X]

Grodzisk, dnia 4 lipca 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie Namiestnika Hrabstwa Gellonii

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 2, pkt. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 186 o prowincjach z dnia 25 listopada 2004 r., na wniosek Namiestnika Hrabstwa Gellonii z dnia 2 lipca 2006 r., odwołuję Pana MACIEJA mar. POLESZCZYKA z urzędu Namiestnika Hrabstwa Gellonii.

§ 2.

Na podstawie art. 2 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 186 o prowincjach z dnia 25 listopada 2004 r., na wniosek Namiestnika Hrabstwa Gellonii z dnia 2 lipca 2006 r,. powołuję Pana BARTOSZA bnt. JANICZKA na urząd Namiestnika Hrabstwa Gellonii.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z dniem 5 lipca 2006 r.

(—) Łukasz mar. Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny