Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5585 [X]

Srebrny Róg, dnia 14 października 2012 r.

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 3/2012

o powołaniu członków Rady Królewskiej

Na podstawie § 3 ust. 1 Dekretu Króla Teutonii nr 3/2010 o Radzie Królewskiej z dnia 21 lipca 2010 r., postanawia się co następuje:

§1.

Na urząd Lady Kustosz powołuję diuczessę Karolinę von Lichtenstein.

§2.

Na urząd Lorda Ekonoma powołuję markiza Marka Lipę-Chojnackiego.

§3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Goglez bar. Pajzano,
Lord Koadiutor

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny