Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 559 [X]

Grodzisk, dnia 4 lipca 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zarządzenia wyboru Burmistrza Miasta Koronnego Czarnolasu (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 6 ust. 3 Statutu Miasta Koronnego Czarnolasu z dnia 9 lutego 2006 r. oraz art. 3 Dekretu o wyborze Burmistrza Miasta Koronnego Soli z dnia 14 stycznia 2005 r. (§ 3 Przepisów wprowadzających Statut Miasta Koronnego Czarnolasu), w związku z wygaśnięciem kadencji Pana Adama Gabriela Grzelązki w dniu 15 lipca 2006 r., zarządzam wybór Burmistrza Miasta Koronnego Czarnolasu.

§ 2.

Wybór zostanie przeprowadzony według następującego kalendarza:

  1. 5-9 lipca 2006 r.: zgłaszanie kandydatur,
  2. 2 11-15 lipca 2006 r.: oddawanie głosów.

(—) Łukasz mar. Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny