Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 5592 [X]

Grodzisk, dnia 15 października 2012 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadań lennych

Stanowi się, co następuje:

 1. Nadajemy 6 wsi lennych następującym osobom: 
  1. JKW Piotrowi Mikołajowi
  2. markizowi Krzysztofowi Czuguł-Czanowi
  3. markizie Karolinie von Lichtenstein
  4. markizowi Avrilowi von Levengothon
  5. diukowi Mikołajowi Arped-Muzyk
  6. markizowi Pavielowi von Thorn-Broniek
  7. markizowi Ivo Karakachnow Seniorowi
 2. Nadajemy 5 wsi lennych następującym osobom: 
  1. markizowi Leszkowi Chojnackiego de Ruth
  2. baronetowi Markusowi Arped-Iwanowiczowi
  3. baronetowi Goglezowi Pajzano
  4. wicehrabiemu Hodży I
  5. wicehrabiemu Prezerwatyrowi Tradycji Radzieckiej
  6. baronetowi John'emu Rasmusenowi
  7. diuczessie Calisto Kami-Chojnackiej
  8. baronetowi Jack'owi von Hornik
 3. Nadajemy 4 wsie lenne następującym osobom: 
  1. szlachetnej damie Julii von Levengothon
  2. baronetowi Albertowi Felmi-Liderskiemu
  3. kawalerowi Patrikowi Arped-Iwanowiczowi
  4. baronetowi Fryderykowi von Hohenzollern
  5. Xianowi
  6. hrabiemu Tomaszowi Hugo Pac
  7. baronowi Gauleiter'owi Kululskiemu
  8. baronetowi Grigorijowi Ronnie Karakachanow Juniorowi
  9. baronowi Tomaszowi Sokołowiczowi-Iwanowiczowi
  10. diukowi Matwiejowi Skarbnikow
  11. Ryszardowi Wedrowyczowi-Paczenko
 4. Nadajemy 3 wsie lenne następującym osobom: 
  1. ppłk Alojzemi Pupka-Bumbum
  2. JKM Michałowi Feliksowi
  3. baronetowi Leszekowi Karakachanowi Seniorowi
  4. baronowi Ignacemu Chojnackiemu de Ruth
  5. diukowi Zbyszkowi von Thorn-Broniek
  6. baronessie Arcywiedźmie Rachela Barbescu
  7. kawalerowi Simonowi Villee
  8. wicehrabiemu Vladimirowi Iwanowiczowi
  9. wicehrabiemu Rattusowi Norvegicus
  10. Michałowi Jerzemu Hass
  11. Damianowi Arped-Suchomsky'emu
  12. Katiuszyn Rewoluty Lepkiemu
  13. baronetessie Lanigirii de Sagre
  14. Percy'emu Nightshadow'owi
  15. baronessie Irminie Arped-Chojnackiej
  16. wicehrabia Krzysztofowi Macakowi
  17. baronowi Karolowi Khartoum
  18. diukowi Mariuszowi Magnuszewskiemu
 5. Nadajemy 2 wsie lenne następującym osobom: 
  1. markizowi Mateuszowi Suszek-Chojnackiemu
  2. diukowi Mikołajowi Wiśnickiemu
  3. diukowi Jackowi Korabowi
  4. kawalerowi Jeremiaszowi Winchesterowi
  5. baronowi Janowi Zaorskiemu
  6. markizowi Markowi Lipa-Chojnackiemu
  7. wicehrabiemu Solidariuszowi Kandelabrowi Sodomowowi-Gomorowowi
  8. markizowi Jakobowi
  9. baronetowi Sławomirowi Żółtowskiemu de Ruth
  10. Pawłowi Ciupakowi
  11. hrabia Emanuelowi Śmigło
  12. hrabia Janowi via Teutończyk
  13. diurkowi Michaelowi von Lichtenstein
  14. markizowi Michałowi Michaelusowi
  15. Anarchi Napalm Perunckiej
  16. wicehrabiemu Marcelowi Hansowi
  17. Adrien da Firenzowi
 6. Nadajemy jedną wieś lenną następującym osobom: 
  1. baronetowi Wojciechowi Wiśnickiemu
  2. Adrianowi Jasińskiemu
  3. Marcinowi Sokołowiczowi-Iwanowiczowi
  4. Igorowi Żdanow
  5. markizowi Teodozjuszowi Azoramath-Arped
  6. Mateuszowi Koreckiemu
  7. Sebastianowi de Alwernia
  8. baronowi Mateuszowi Teutończykowi
  9. baronetowi Przemysławowi Provenzano
  10. hrabiemu Mateuszowi Bartkowiakowi
  11. Andrzejowi Swarzewskiemu
  12. Robert Berg
  13. Janowi Edmundowi Auttenbergowi
 7. W związku z powyższymi nadaniami, następujące osoby zostały zaliczone w poczet szlachty (wyniesieni do godności kawalera):
  1. Adrian Jasiński
  2. Adrien da Firenz
  3. Damian Arped-Suchomsky
  4. Katiuszyn Rewoluty Lepki
  5. Marcin Sokołowicz-Iwanowicz
  6. Michał Jerzy Hass
  7. Percy Nightshadow
  8. Ryszarda Wedrowyczowa-Paczenko
  9. Sebastian de Alwernia
  10. Xiana
 8. W związku z powyższymi nadaniami nadaje się następujące tytuły szlacheckie:
  1. Julii von Levengothon, tytuł baronetessy
  2. Patrikowi Arped-Iwanowiczowi, tytuł baroneta
  3. Albertowi Felmi-Liderskiemu, tytuł barona
  4. Fryderykowi von Hohenzollern, tytuł barona
  5. Goglezow Pajzano, tytuł barona
  6. Grigorijowi Ronniemu Karakachanow Juniorowi, tytuł barona
  7. Johnowi Rasmusen, tytuł barona
  8. Jackowi von Hornik, tytuł barona
  9. Leszkowi Karakachanow Seniorowi, tytuł barona
  10. Markusowi Arped-Iwanowiczowi, tytuł barona
  11. Janowi Zaorskiemu, tytuł wicehrabiego
 9. W związku z powyższymi nadaniami, następujace osoby zostały zaliczone w poczet arystokracji (wyniesiene do godności hrabiego):
  1. Krzysztofa Macak
  2. Sławomir Żółtowski de Ruth
 10. W związku z powyższymi nadaniami, następujące osoby otrzymały tytuł arystokratyczny:
  1. Do godności markiza wynosimy Tomasza Hugo Paca
  2. Do godności diuczessy wynosimy Karolinę von Lichtenstein.
  3. Do godności diuka wynosimy Mateusza Suszek-Chojnackiego
  4. Do godności diuczessy-baronessy wynosimy Calissto Kami-Chojnacką.
  5. Do godności diuka-barona wynosimy Mikołaja Arpeda-Muzyk.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny