Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 5593 [X]

Eldorat, dnia 16 października 2012 r.

Postanowienie Księcia

o uchyleniu Postanowienia Regentki Księstwa Sarmacji o wygaśnięciu ważności Konstytuanty

§ 1.

Traci moc Postanowienie Regentki Księstwa Sarmacji o wygaśnięciu ważności Konstytuanty z dnia 29 września br.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny