Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Prawa kardynalne, poz. 5599 [X]

Almera, dnia 20 października 2012 r.

Prawa Kardynalne Królestwa Baridasu

wolą Króla dnia dwudziestego października roku dwa tysiące dwunastego ustanowione (uchylony)

MY, PIOTR II GRZEGORZ

książę Sarmacji i król Baridasu,
wielki książę Arped, książę Awary Południowej, suzeren Altbork, Bananopesztu, Bramy Awary, Cracoffii, Dahrimu i Jakobsztadt, pan w Almerze i Ciuad de Bravo,

chcąc zapewnić wszelki ład i porządek władzy, po zasięgnięciu trzykrotnej zgody Rady, ustanawiamy nowe zasady rządu w Naszym Królestwie:

 

Król

I. Wszelka władza pochodzi od Króla, jako suwerena Baridasu.
II. Osoba Króla jest nietykalna.
III. Królowi w szczególności przysługuje prawo dyspensy i suspensy, uchylania wszystkich aktów prawnych Królestwa oraz uchylania decyzji pozostałych organów Królestwa.
IV. Król wydaje ordonanse, rozkazy, postanowienia oraz inne akty prawa.

 

Rada

V. Rada jest parlamentem Baridasu i organem doradczym Króla.
VI. Na czele Rady stoi Minister-Prezydent.
VII. Rada wydaje ustawy i uchwały.
VIII. Minister-Prezydent odpowiada przed Królem za działania Rady, w szczególności za wykonanie rozkazu przez Radę.

 

Urzędy

IX. Król tworzy i znosi urzędy oraz powołuje i odwołuje urzędników.
X. Urzędy wykonują zadania zlecone przez Króla i Radę.

 

Królewskie Miasto Almera

XI. Królewskie Miasto Almera, jako stolica Baridasu jest siedzibą Króla, Rady oraz Urzędów, chyba że Król postanowi inaczej.
XII. Królewskie Miasto Almera jest własnością Króla.
XIII. Przychód i wydatki Królewskiego Miasta Almera stanowią przychód i wydatki Skarbca.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny