Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Postanowienia i decyzje, poz. 5603 [X]

Almera, dnia 23 października 2012 r.

Rozkaz Króla Baridasu

ws. zarządzenia wyboru Ministra-Prezydenta (uchylony)

Art. 1

1. Zobowiązuję Radę do wyboru Ministra-Prezydenta.
2. Terminy przewidziane na zgłaszanie kandydatur: 23-30 października 2012 roku.
3. Terminy przewidziane na głosowanie: 3-6 listopada 2012 roku.

Art. 2

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdej osobie, która w dniu zgłoszenia kandydatury była wpisana do Rejestru Obywateli Baridasu.

Art. 3

1. Kandydat na Ministra-Prezydenta zgłaszany jest przez grupę co najmniej trzech członków Rady w wątku: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=192&t=8723.
2. Kandydat na Ministra-Prezydenta przedstawia proponowany skład Prezydium Rady.

Art. 4

1. Akt głosowania jest tajny.
2. Każdy uprawniony do głosowania posiada głos równej wagi.
3. Głosowanie odbędzie się w sposób podany do wiadomości publicznej na forum Królestwa na dwa dni przed rozpoczęciem głosowania.

Art. 5

Kadencja Ministra-Prezydenta trwa 3 miesiące. Początek kadencji liczony jest od dnia następującego po dniu ogłoszenia wyników wyboru.

Art. 6

Rozkaz wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Mikołaj diuk Arped-Muzyk, v-r.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny