Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 5615 [X]

Grodzisk, dnia 30 października 2012 r.

Postanowienie Regentki

w sprawie powołania Prefekta Mandragoratu Wandystanu

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r., działając na wniosek Kolektywu Mandragorskiego, powołuję Alberta Felimi-Liderskiego na urząd Prefekta właściwego terytorialnie dla Mandragoratu Wandystanu.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Julia bnt. von Levengothon,
Regentka

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny