Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 5618 [X]

Grodzisk, dnia 2 listopada 2012 r.

Postanowienie Regentki Księstwa Sarmacji

w sprawie odwołania Prefektów

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. odwołuję JKW Piotra Mikołaja z urzędu prefekta właściwego terytorialnie dla Gellonii i Starosarmacji.

§ 2.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. odwołuję hrabiego Michała Augusta Staropodlaskiego z urzędu prefekta właściwego terytorialnie dla Królestwa Sclavinii.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Julia bnt. von Levengothon,
Regentka

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny