Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 5623 [X]

Grodzisk, dnia 3 listopada 2012 r.

Akt wypowiedzenia

Karty Polskich Mikronacji oraz Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Organizacją Polskich Mikronacji w sprawie powołania Funduszu OPM

W imieniu Księstwa Sarmacji
REGENTKA KSIĘSTWA SARMACJI
podaje do powszechnej wiadomości:

Karta Polskich Mikronacji oraz Umowa pomiędzy Księstwem Sarmacji a Organizacją Polskich Mikronacji w sprawie powołania Funduszu OPM zostają wypowiedziane przez Księstwo Sarmacji. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku dnia 3 listopada 2012 r.

(—) Julia bnt. von Levengothon,
Regentka

(—) Avril hr. von Levengothon,
Kanclerz

(—) Karolina dssa von Lichtenstein,
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny