Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5625 [X]

Srebrny Róg, dnia 4 listopada 2012 r.

Rozporządzenie Lorda Prawej Tarczy nr 2/2012

ws. ustanowienia miejsca świętego.

My, Vladimir v - hr. Iwanowicz, z łaski Króla, Lord Prawej Tarczy, wraz z Gabinetem Czworga, wszystkim i każdemu z osoba obwieszczamy, że wydzielone zostaje święte miejsce na terenie Ligi Miast Staroteutońskich i przekazane w zarząd i użytkowanie Zgromadzeniu Wtajemniczonych. Święte to miejsce znajduje się na wschód od miasta Zielnybor i każdemu i wszystkim z osoba przekazujemy, że wejście do niego jest zakazane dla tych, którzy nie są wtajemniczeni.

§ 1

 


  1. Ligia Miast Staroteutońskich przekazuje w zarząd i wieczyste użytkowanie Czarci Jar, który położon jest na wschód od miasta Zielnybor, nad jeziorem Lokan.
  2. Zabrania się wejścia do Czarciego Jaru każdemu niepowołanemu i niewtajemniczonemu, w celu ochrony samego siebie.

§ 2


Czarci Jar zyskuje miano miejsca świętego.

§ 3

  1. Władzę nad Czarcim Jarem przekazujmy Zgromadzenie Wtajemniczonych.
  2. Czarci Jar może zostać odebrany Zgromadzeniu Wtajemniczonych w przypadku pogwałcenia zasad współżycia z lokalnymi mieszczanami lub chłopstwem pańszczyźnianym lokalnych feudałów.

§ 4


Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenie.

/-/ Vladimir v - hr. Iwanowicz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny