Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 5632 [X]

Grodzisk, dnia 6 listopada 2012 r.

Postanowienie Regentki Księstwa Sarmacji

w sprawie powołania Prefekta Gellonii i Starosarmacji

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r., działając na wniosek Premiera Gelloni i Starosarmacji, powołuję Leszka Chojnackiego de Ruth na urząd Prefekta właściwego terytorialnie dla Gelloni i Starosarmacji.
§ 2.
Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia 1.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r., działając na wniosek Premiera Gellonii i Starosarmacji, powołuję Leszka Chojnackiego de Ruth na urząd Prefekta właściwego terytorialnie dla Gelloni i Starosarmacji.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Julia bnt. von Levengothon,
Regentka

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny