Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 5635 [X]

Grodzisk, dnia 6 listopada 2012 r.

Postanowienie Regentki

w sprawie zwołania Sejmu na obrady

§ 1.

Zwołuję Sejm na obrady na dzień 6 listopada 2012 r. oraz powołuję diuka Mikołaja Wiśnickiego na funkcję Marszałka-Seniora.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Julia bnt. von Levengothon,
Regentka

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny