Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneFinanse niesklasyfikowane, poz. 5636 [X]

Grodzisk, dnia 6 listopada 2012 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie zasilenia rezerwy skarbu koronnego

§ 1.

Przekazuję się 8 254 314 lt. z skonfiskowanego majątku markiza Bakonyiego na rezerwę skarbu koronnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Avril hr. von Levengothon,
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny