Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneSubwencje dla samorządów, poz. 5648 [X]

Grodzisk, dnia 12 listopada 2012 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie przyznania dodatkowych funduszy samorządom

§ 1.

Rada Ministrów uchwala przekazanie z rezerwy skarbu koronnego 280 tyś lt. w ramach dodatkowej pomocy dla każdej prowincji i kraju koronnego w wysokości po 5 tyś lt. za każdego aktywnego obywatela.

§ 2.

W ramach pomocy określonej w ustępie 1 Rada Ministrów przekazuje:

§ 3.

Kwotę pomocy prowincje bądź kraje koronne mogą przeznaczyć na dowolne działania mające na celu rozwój danego samorządu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Avril hr. von Levengothon,
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny