Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5666 [X]

Grodzisk, dnia 28 listopada 2012 r.

Uchwała Rady Gellonii i Starosarmacji

w sprawie wyrażenia zgody na lokację baz Książęcych Sił Zbrojnych (uchylony)

§ 1.

Rada Gellonii i Starosarmacji wyraża zgodę na lokację baz Książęcych Sił Zbrojnych w powiatach:

  1. Athos (http://www.sarmacja.org/mapa.php?x=1081&y=1021),
  2. Janowieckim (http://www.sarmacja.org/mapa.php?x=1078&y=1013) oraz
  3. Wielkoockim (http://www.sarmacja.org/mapa.php?x=1071&y=1035).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj,
Marszałek Rady Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny