Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5671 [X]

Srebrny Róg, dnia 29 listopada 2012 r.

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 5/2012

o zmianie na stanowisku Tenutariusza Królewskiego

§ 1.

Odwołuję z urzędu Tenutariusza Królewskiego Barona Karola Khartouma

§ 2.

Powołuję na urząd Tenutariusza Królewskiego Igora Żdanowa

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

(—) Goglez bar. Pajzano

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny