Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 5683 [X]

Grodzisk, dnia 4 grudnia 2012 r.

Obwieszczenie Księcia

w sprawie wyniku referendum

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 11 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. podaję do publicznej wiadomości wyniki referendum w sprawie rozwiązania Sejmu przed upływem kadencji, zarządzonego postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 28 listopada 2012 r.:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 87;
  2. Liczba oddanych głosów: 77 (88,5%);
  3. Liczba głosów oddanych za rozwiązaniem Sejmu: 148 (61,7%, 46 wyborców);
  4. Liczba głosów oddanych przeciw rozwiązaniu Sejmu: 92
    (38,3%, 29 wyborców);
  5. Liczba głosów pustych: 2.

Stwierdzam, że na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji nastąpiło rozwiązanie Sejmu przed upływem kadencji, w drodze referendum.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny