Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Ordonanse Króla, poz. 5687 [X]

Almera, dnia 6 grudnia 2012 r.

Ordonans Króla Baridasu

o Republice Południowego Baridasu (uchylony)

Ja, Mikołaj diuk Arped-Muzyk, król-senior i wicekról Bardiasu

w imieniu

JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
PIOTRA II GRZEGORZA

księcia Sarmacji i króla Baridasu,

wielkiego księcia Arped, księcia Awary Południowej, suzerena Altbork, Bananopesztu, Bramy Awary, Cracoffii, Dahrimu, Jakobsztadt, Sierpca i Zollern, pana w Almerze i Ciuad de Bravo,

za zgodą i w porozumieniu ze

Zjednoczonym  Ludem  Ciuad de Bravo, Bananopesztu i Kalisza, podążającym niezmiennie za ideałami majora Bravo i trzymającym się kurczowo doktryn Bananizmu, Tramwaizmu, Neobravizmu i Wandyzmu, natchnionym pomyślnymi rządami El Gubernatore, świadomym zagrożeń powagizmu i neokolonializmu, chcącym utrzymać potegę Republiki Południowego Baridasu

stanowię co następuje:


Art. 1 [Republika Południowego Baridasu]
1. Powiaty Bananopeszt, Ciuad de Bravo i Kalisz tworzą autonomiczną Republikę Południowego Baridasu.
2. Stolicą Republiki Południowego Baridasu jest Ciuad de Bravo.

Art. 2 [Sekretarz Osobisty El Viejo]
Sekretarz Osobisty El Viejo jest reprezentantem Jego Królewskiej Mości, właściciela miasta.

Art. 3 [Rada Południowego Baridasu]
1. Parlamentem Republiki Południowego Baridasu jest Rada Południowego Baridasu.
2. W skład Rady wchodzi 3 delegatów, po jednym z Bananopesztu, Ciuad de Bravo i Kalisza.
3. Delegatom gwarantuje się prawo do zasiadania w Radzie Królestwa.

Art. 5 [El Presidente]
1. Przedstawicielowi Ciuad de Bravo przysługuje tytuł El Presidente.
2. El Presidente jest przewodniczącym Rady Południowego Baridasu.
3. El Presidente jest wybierany przez obywateli Republiki Południowego Baridasu.
4. El Presidente wchodzi w skład Dworu Królewskiego.

Art. 6 [Rejestr Obywateli Południowego Baridasu]
1. Rejestr Obywateli Południowego Baridasu jest wyodrębnionym działem Rejestru Obywateli Baridasu.
2. Władze Królestwa obowiązane są umożliwić El Presidente prowadzenie Rejestru Obywateli Południowego Baridasu.

Art. 7 [Przepisy końcowe]
1. Pierwszym Sekretarzem Osobistym El Viejo jest Jaśnie Wielmożny Ivo markiz Karakachanow.
2. Pierszym El Presidente Ciuad de Bravo, do czasu zarządzenia wyborów jest Czcigodny Grigorij baron Karakachanow.
3. Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Mikołaj diuk Arped-Muzyk,
r. s., v-r.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny