Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5690 [X]

Grodzisk, dnia 6 grudnia 2012 r.

Postanowienie Kanclerza

w sprawie dokonania czynności prawnej w zastępstwie niedokonującego jej w terminie Premiera Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 34 Konstytucji Księstwa Sarmacji oraz art. 2 Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji, w związku z utratą obywatelstwa sarmackiego przez p. Hayesa Henry’ego (AC813) na mocy Postanowienia Księcia w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa sarmackiego z dnia 2 listopada 2012 r., wykreślam go z rejestru obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny