Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Mandragorat Wandystanu (archiwum)Postanowienia, poz. 5695 [X]

Genosse-Wanda-Stadt, dnia 7 grudnia 2012 r.

Postanowienie Kolektywu Mandragorskiego nr 8

w sprawie zwołania Churału Ludowego

Zwołuję odnowiony Churał Ludowy w składzie wyłonionym w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniach 17−18 listopada 2012 roku wandowego, a więc:

  1. tow. Alojzy P U P K A - B U M B U M,
  2. tow. Prezerwatyw Tradycja R A D Z I E C K I,
  3. tow. Michał M I C H A E L U S,

na pierwsze posiedzenie w tymczasowej siedzibie − auli klubu osiedlowego im. Janka Krasickiego na genossewandastadzkiej Chęci Robotniczej − oraz powołuję na pierwszego przewodniczącego jego obradom tow. Prezerwatywa Tradycję R A D Z I E C K I E G O. Ponadto donoszę, że zamordowaliśmy M O Ł O J C A.

(—) Alojzy Pupka-Bumbum
Mandragor Jutrzenki
(—) Alojzy Pupka-Bumbum
Mandragor Socjogramu i od dziś pisanie

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny