Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5698 [X]

Grodzisk, dnia 10 grudnia 2012 r.

Postanowienie Premiera

w sprawach różnych (uchylony)

Art.1

Na podstawie art. 11 Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. postanawiam o przyznaniu wynagrodzeń za październik i listopad 2012 roku:

 1. Zbyszko diuk von Thorn-Broniek: 5000 lt (Minister Gospodarki)
 2. Matwiej diuk Skarbnikow: 3000 lt (Minister Infrastruktury)
 3. John Rasmunsen: 3000 lt (Minister Informacji)
 4. Jack von Hornik: 10000 lt  (Starosta Grodziska)
 5. JKW Piotr Mikołaj: 5000 lt  (Premier, Marszałek Rady)
 6. Avril hr. von Levengothon: 2000 lt (Minister Infrastruktury)
 7. Xian: 2000lt (Marszałek Rady)
 8. Ryszard Wędrowycz-Paczenko: 10000 lt (Starosta Grodziska)
 9. Leszek mar. Chojnacki de Ruth: 5000 lt (Mistrz Konkursów, Premier)

Art. 2

Niniejszym odwołuję:

 1. Leszka Chojnackiego de Ruth — ze stanowiska Mistrza Konkursów.
 2. Zbyszka diuka von Thorn-Brońka — z urzędu Ministra Gospodarki.
 3. Matwieja diuka Skarbnikowa — z urzędu Ministra Infrastruktury.
 4. Johna bar. Rasmusena — z urzędu Ministra Informacji.

Art. 3

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof mar. Czuguł-Chan,
Premier Gellonii i Starosarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny