Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 571 [X]

Grodzisk, dnia 7 lipca 2006 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 27

w sprawie trasy linii numer 7 (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 13 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Trasa linii]

Trasie linii komunikacji miejskiej numer 7 nadaje się następujący przebieg:

 1. Stary Browar
 2. Most na Narwi
 3. Katedra św. Jana
 4. Katedra św. Mikołaja
 5. Klasztor Franciszkanów
 6. Kamienica Herstów
 7. Dom Fariona
 8. Kamienica Morska
 9. Cech Katowski
 10. Siedziba Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego
 11. Biblioteka Unisławowska
 12. Pałac Książęcy
 13. Lochy Grodziskie
 14. Cmentarzysko Grodziskie
 15. Ogród Różany

§ 2. [Przepisy końcowe]

 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książęcego Miasta Grodziska.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy o trzech zasadach integralności Księstwa Sarmacji.

Opublikowano w Dzienniku Praw dnia 9 lipca 2006 r.

(-) Łukasz bnt Kowalski,
przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny