Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 5711 [X]

Grodzisk, dnia 16 grudnia 2012 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zwołania Sejmu na obrady

§ 1.

Zwołuję Sejm na obrady na dzień 16 grudnia 2012 r. oraz powołuję JKW Piotra Mikołaja na funkcję Marszałka-Seniora.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny