Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiUchwały Senatu, poz. 5719 [X]

Srebrny Róg, dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwała Senatu Królestwa Teutonii

w sprawie wyboru Marszałka

§ 1

Na podstawie Rozdziału IV, Artykułu 21, Punktu 1, Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 19 maja 2010 roku Przesławni Senatorowie wybrali na urząd Marszałka Senatu Królestwa Teutonii wicehrabiego Vladimira Iwanowicza.

§ 2

Uchwała Senatu wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Vladimir v - hr. Iwanowicz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny