Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5734 [X]

Grodzisk, dnia 30 grudnia 2012 r.

Postanowienie Premiera

w sprawie wynagrodzeń za grudzień 2012 roku (uchylony)

Na podstawie art. 11 Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. postanawiam o przyznaniu wynagrodzeń za grudzień 2012 roku ze środków z grudniowej subwencji Rady Ministrów:

  1. Premier (Krzysztof mar. Czuguł-Chan): 1 000 lt
  2. Starosta Grodziska i Minister Gospodarki (Jack bar. von Hornik): 10 000 lt
  3. Minister Infrastruktury (Avril hr. von Levengothon): 5 000 lt
  4. Marszałek Rady (JKW Piotr Mikołaj): 10 000 lt
  5. Minister Biurokracji (Jakub mar. Bakonyi): 5 000 lt

(—) Krzysztof mar. Czuguł-Chan,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny