Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Postanowienia i decyzje, poz. 5738 [X]

Almera, dnia 31 grudnia 2012 r.

Postanowienie Ministra-Prezydenta

ws. powołania członków Prezydium Rady Królestwa (uchylony)

I. Powołuję Wiernego Obywatela Paulusa Buddusa na urząd Ministra-Wiceprezydenta oraz powierzam mu prawa i obowiązki Ministra-Prezydenta — z wyjątkiem prawa do powoływania i odwoływania członków Prezydium Rady Królestwa oraz składania dymisji w jego imieniu.

II. Powołuję Wielmożnego Wicehrabiego Simóna Pedro García Liberi na urząd Ministra Spraw Obywatelskich — odpowiedzialnego za system mentorski i komunikowanie się z dawnymi mieszkańcami Królestwa Baridasu.

III. Powołuję Prześwietnego Hrabiego Emanuela Śmigło na urząd Ministra Infrastruktury — odpowiedzialnego za miejsce na serwerze zagospodarowane dla Królestwa Baridasu, strony wraz z podstronami, które tam się znajdują oraz tworzenie nowych inicjatyw informatycznych.

IV. Powołuję Sławetnego Baroneta Patrika Arpeda-Iwanowicza na urząd Ministra Finansów i Gospodarki — odpowiedzialnego za promocję Almerskiej Strefy Ekonomicznej, zarządzanie baridajską karczmą „Pod Rarógiem” i zarządzanie środkami do dyspozycji Prezydium Rady Królestwa oraz rachunkiem subwencyjnym.

(—) Markus bar. Arped-Iwanowicz,
Minister-Prezydent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny