Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 574 [X]

Grodzisk, dnia 11 lipca 2006 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 28

w sprawie zamówienia publicznego ZP KMG 1/2006 (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 9 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Zgoda]

Rada Książęcego Miasta Grodziska wyraża zgodę na sfinansowanie zamówienia publicznego ZP KMG 1/2006.

§ 2. [Przepisy końcowe]

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. (-) Łukasz bnt Kowalski,
    przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny