Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 5755 [X]

Grodzisk, dnia 10 stycznia 2013 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania Prefekta Mandragoratu Wandystanu

 

MY, PIOTR II GRZEGORZ,
książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku, etc., etc.,
stanowimy, jak następuje:
§ 1.
Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r., działając na wniosek Premiera Gellonii i Starosarmacji, powołujemy Krzysztofa Czuguł-Chana na urząd prefekta właściwego terytorialnie dla Gellonii i Starosarmacji.
§ 2.
Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

MY, PIOTR II GRZEGORZ,
książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku, etc., etc.,

stanowimy, jak następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r., działając na wniosek Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, powołujemy Michała mar. Michaelusa na urząd prefekta właściwego terytorialnie dla Mandragoratu Wandystanu.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny