Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 5770 [X]

Grodzisk, dnia 24 stycznia 2013 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie udzielenia zezwoleń na posługiwanie się tytułem arystokratycznym oraz tytułem honorowym

MY, PIOTR II GRZEGORZ,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, pan w Grodzisku, etc., etc.,
na podstawie art. 4 ust. 2 naszego rozporządzenia o tytułach, lennach
i herbach z dnia 17 czerwca 2011 roku

Z E Z W A L A M Y

 1. Stedowi diukowi Asketilowi (AF161), diukowi Królestwa Dreamlandu, na posługiwanie się tytułem arystokratycznym diuka, nadanym mu przez Jego Królewską Mość Króla Dreamlandu w dniu 13 września 2012 r.
 2. Każdoczesnemu naczelnikowi lokacji historycznej Gidena w Królestwie Baridasu (S0586), powoływanemu przez pana lennego Bramy Awary, na posługiwanie się tytułem, odpowiednio, pana lub pani w Gidenie.

* * *

Wykaz zezwoleń na posługiwanie się innymi tytułami honorowymi, w szczególności tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi państw trzecich, tytułami prowincji oraz tytułami przynależnymi małżonkom szlachciców lub arystokratów

 1. Jakob (T0002) — cesarz-senior Teutonii oraz były cesarz Teutonii
 2. Katarzyna bnt. Iwanowicz-Chojnacka (AE228) — markiza-małżonka oraz markiza Antares
 3. Mikołaj mar. Arped-Muzyk (A5781) — król-senior Baridasu
 4. Michael diuk von Lichtenstein (A8794) — król Teutonii
 5. JKW Piotr Mikołaj (A0001) — król-senior Baridasu
 6. JKW Michał Feliks (A0441) — król-senior Baridasu
 7. Julia s.d. von Lichtenstein (AE785) — diuczessa-małżonka Księżycowych Klifów oraz baronowa Naservii
 8. Jakub mar. Bakonyi (A5157) — Kasztelan Czarnoleski
 9. Sted diuk Asketil (AF161) — diuk (Królestwa Dreamlandu)
 10. Każdoczesny naczelnik lokacji historycznej Gidena — pan (pani) w Gidenie

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny