Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5774 [X]

Srebrny Róg, dnia 15 sierpnia 2012 r.

Obwieszczenie

o wynikach wyborów do Senatu Teutonii

Na podstawie art. 19 Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 19 marca 2012 roku stwierdzam, że w wyniku głosowania przeprowadzonego na forum Królestwa Teutonii, wybrani na sześciomiesięczną kadencję w Senacie zostali Goglez bnt. Pajzano i Mateusz bar. Karczewski.

(—) Karolina mar. von Lichtenstein,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny