Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5779 [X]

Grodzisk, dnia 28 stycznia 2013 r.

Postanowienie Premiera

w sprawie podziału subwencji za styczeń 2013 r. (uchylony)

§ 1

Na podstawie art. 11 Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. postanawiam o przyznaniu wynagrodzeń za styczeń 2013 roku ze środków ze styczniowej subwencji Rady Ministrów:

  1. Premier (Krzysztof mar. Czuguł-Chan): 1 016 lt
  2. Starosta Grodziska i Minister Gospodarki (Jack bar. von Hornik): 10 000 lt
  3. Minister Infrastruktury (Avril hr. von Levengothon): 7 000 lt
  4. Marszałek Rady (JKW Piotr Mikołaj): 7 000 lt
  5. Minister Biurokracji (Jakub mar. Bakonyi): 6 000 lt

§ 2

Na podstawie art. 10 ust. 2 Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. postanawiam o przyznaniu nagrody ze środków z styczniowej subwencji Rady Ministrów:

  1. Zbyszkowi diukowi von Thorn-Brońkowi za pracę na rzecz prowincji z własnej, nieprzymuszonej woli — 20 000 lt.

(—) Krzysztof mar. Czuguł-Chan,
Premier Gellonii i Starosarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny