Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 5789 [X]

Grodzisk, dnia 3 lutego 2013 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia zrzeczenia się obywatelstwa sarmackiego

MY, PIOTR II GRZEGORZ,
książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku, etc., etc.,

na podstawie art. 7 ust. 2, w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r. stwierdzamy utratę obywatelstwa sarmackiego wskutek jego zrzeczenia się przez

Paulinę Pawła Ciupaka (AE927).

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny