Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 5795 [X]

Grodzisk, dnia 3 lutego 2013 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie udzielenia zezwolenia na posługiwanie się tytułem honorowym

MY, PIOTR II GRZEGORZ,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, pan w Grodzisku, etc., etc.,
na podstawie art. 4 ust. 2 naszego rozporządzenia o tytułach, lennach
i herbach z dnia 17 czerwca 2011 roku

Z E Z W A L A M Y

Lanigirii baronessie de Sagre (AD938),
małżonce Magnuma diuka von Graudenz,
na posługiwanie się tytułem diuczessy-małżonki.

* * *

Wykaz zezwoleń na posługiwanie się innymi tytułami honorowymi, w szczególności tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi państw trzecich, tytułami prowincji oraz tytułami przynależnymi małżonkom szlachciców lub arystokratów

  1. Jakob (T0002) — cesarz-senior Teutonii oraz były cesarz Teutonii
  2. Mikołaj mar. Arped-Muzyk (A5781) — król-senior Baridasu
  3. Michael diuk von Lichtenstein (A8794) — król Teutonii
  4. JKW Piotr Mikołaj (A0001) — król-senior Baridasu
  5. JKW Michał Feliks (A0441) — król-senior Baridasu
  6. Jakub mar. Bakonyi (A5157) — Kasztelan Czarnoleski
  7. Sted diuk Asketil (AF161) — diuk (Królestwa Dreamlandu)
  8. Każdoczesny naczelnik lokacji historycznej Gidena — pan (pani) w Gidenie
  9. JKW Daniel Łukasz (A8208) — król-senior Baridasu
  10. Lanigiria bar. de Sagre (AD938) — diuczessa-małżonka

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny