Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 5799 [X]

Eldorat, dnia 4 lutego 2013 r.

Ustawa Konstytuanty Królestwa Sclavinii nr 3

o Alei Zasłużonych

Art. 1.

Aleja Zasłużonych jest instytucją skupiającą osoby posiadające wybitny wkład dla powstania i rozwoju państwa sclavińskiego od początku jego istnienia.

Art. 2.

Siedzibą Alei Zasłużonych jest Miasto Stołeczne Eldorat.

Art. 3.

Członkiem Alei Zasłużonych może zostać każdy, którego zasługi dla rozwoju Rzeczpospolitej Sclavińskiej są powszechnie uznane i który ofiarną działalnością przyczynił się w dużym stopniu do rozwoju Sclavinii.

Art. 4.

W skład Alei Zasłużonych powołuje Namiestnik Królestwa Sclavinii za zgodą Konstytuanty.

Art. 5.

Każdy z posłów do Konstytuanty ma prawo zgłosić swojego kandydata.

Art. 6.

Za obsługę Alei Zasłużonych odpowiada Namiestnik Królestwa Sclavinii lub wyznaczony przez niego urzędnik.

Art. 7.

Inne rodzaje działalności Alei Zasłużonych określa Namiestnik Królestwa Sclavinii w drodze rozporządzenia.

Art. 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

/-/ Michał Jerzy baronet Hass, Namiestnik Królestwa Sclavinii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny