Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5806 [X]

Grodzisk, dnia 8 lutego 2013 r.

Uchwała Rady Gellonii i Starosarmacji

w sprawie sponsoringu tytularnego sarmackiej ligi snookera (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego Rada Gellonii i Starosarmacji wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Gellonię i Starosarmację zobowiązania wynikającego z umowy sponsoringu tytularnego sarmackiej ligi snookera, do wysokości 500 000 lt.

§ 2.

Rada Gellonii i Starosarmacji upoważnia Premiera Gellonii i Starosarmacji do określenia nazwy sarmackiej ligi snookera, z zastrzeżeniem, że powinna ona odwoływać się do symboliki albo nazewnictwa prowincji lub jej miejscowości.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj,
Marszałek Rady Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny