Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 5811 [X]

Grodzisk, dnia 10 lutego 2013 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania sędziego Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 38 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji, za zgodą Sejmu, odwołuję Jacka diuka Koraba z funkcji sędziego Sądu Najwyższego.

(—) Piotr II Grzegorz.

(—) Piotr Mikołaj,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny