Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 5822 [X]

Srebrny Róg, dnia 14 lutego 2013 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 1/2013

o finansach Królestwa Teutonii (uchylony)

Art. 1. [Dochody]

Dochody Królestwa Teutonii stanowią:

 1. Podatek od tantiem pochodzących z publikacji artykułów w instytucjach należących do Królestwa Teutonii.
 2. Podatek od dochodów miejscowości Królestwa Teutonii,
 3. Podatek od dochodów instytucji należących do Królestwa Teutonii,
 4. Dotacje otrzymywane z Księstwa Sarmacji jak i od osób prywatnych,
 5. Spadki,
 6. Inne, nie uwzględnione w tej ustawie, a będące własnością Królestwa Teutonii.

Brzmienie artykułu ustalone Ustawą Senatu Królestwa Teutonii nr 4/2013 z dnia 1 września 2013 r.

Art. 2. [Stawki podatkowe]

Ustala się następujące stawki podatkowe:

 1. Podatek od tantiemy w wysokości 5%,
 2. Podatek od rozwoju miejscowości w wysokości 5%,
 3. Podatek od zakupu zupy w miejskiej kantynie w wysokości 5%,
 4. Podatek od zakupu gospodarstwa prywatnego w wysokości 10%.

Brzmienie artykułu ustalone Ustawą Senatu Królestwa Teutonii nr 4/2013 z dnia 1 września 2013 r.

Art. 3. [Wynagrodzenia]

 1. Urzędnikom Królestwa Teutonii przysługują miesięczne pensje o następującej wysokości:
  • Król/Regent - 4000 lt,
  • Lord Koadiutor - 4000 lt,
  • Lord Kustosz - 4000 lt,
  • Lord Ekonom - 4000 lt,
  • Naczelnicy miejscowości - 3000 lt,
  • Rektor Teutońskiego Instytutu Historii – 3000 lt,
  • Szambelan Królewski - 3000 lt,
  • Skryba Królewski - 1600 lt;
 2. Lord Koadiutor może przyznać premię do 4000 lt dla urzędnika.
 3. Urzędnikowi przysługuje jedna najwyższa pensja, niezależnie od liczby sprawowanych stanowisk.
 4. Lord Ekonom wypłaca wynagrodzenia ze środków Królestwa Teutonii, w terminie:
  • pensje - po zakończeniu miesiąca, nie później niż 10. dnia kolejnego miesiąca,
  • premie - nie później niż 10 dni od momentu przyznania premii.

  Brzmienie artykułu ustalone Ustawą Senatu Królestwa Teutonii nr 4/2013 z dnia 1 września 2013 r.

  Art. 4. [Dotacje]

  1. Każdy obywatel Królestwa Teutonii może uzyskać dotację na prowadzoną przez siebie inicjatywę.
  2. Kwota dotacji nie przekracza 50 000 lt na inicjatywę.
  3. Dotacje przyznaje Lord Kustosz, w porozumieniu z członkami Rady Królewskiej.
  4. Wnioski składane są w Komnacie Tronowej na forum Królestwa Teutonii.
  5. Wniosek zawiera w szczególności:
   • nazwę i opis inicjatywy,
   • czas trwania inicjatywy lub okres, na jaki ma być przyznana dotacja,
   • wnioskowaną kwotę dotacji i sposób jej wykorzystania,
   • uzasadnienie.

  Art. 5. [Zakończenie]

  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  (—) Lanigiria von Graudenz,
  Regentka.

  Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny