Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuUchwały Rady, poz. 5835 [X]

Almera, dnia 17 lutego 2013 r.

Uchwała Rady Królestwa

o Kongregacji Panów Lennych (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Mikołaj Arped-Muzyk,
Jaśnie Wielmożny Markiz Teodozjusz Azoramath-Arped,
Wielmożna Wicehrabina Rachela Barbescu-Liberi,
Wielmożny Wicehrabia Ignacy Chojnacki de Ruth,
Wielmożny Wicehrabia Markus Arped-Iwanowicz,
Wielmożny Wicehrabia Fryderyk von Hohenzollern,
Sławetny Baronet Li Xianfeng,
Poważany Kawaler Paulus Buddus,
Poważany Kawaler Damian Arped-Suchomsky,
Wierny Obywatel Martin Buddus,
Wierny Obywatel Iulius Caesar,

wezwani przez Jego Królewską Wysokość Mikołaja Arpeda-Muzyka
niniejszym tworzymy Kongregację Panów Lennych (Vánta Maitrés Efatés)
w której skład wejdą osoby posiadające ziemie lenne w Królestwie,
zobowiązujemy ją do opiniowania zmian w polityce lokacji lenn na jego terenie
i wyboru przewodniczącego — osoby kierującej obradami
oraz nadajemy prawo podejmowania wspólnych uchwał,
które nie podlegają obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw
i nie są dla Rady Królestwa wiążące.

(—) Markus v-hr. Arped-Iwanowicz,
Minister-Prezydent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny