Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5839 [X]

Srebrny Róg, dnia 18 lutego 2013 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 2/2013

o zmianie na stanowisku Tenutariusza Królewskiego

§ 1.

Odwołuję z urzędu Tenutariusza Królewskiego pana Igora Żdanowa.

§ 2.

Powołuję na urząd Tenutariusza Królewskiego pana Rolanda Heach.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Lanigiria von Graudenz, Regentka.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny