Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Postanowienia i decyzje, poz. 5840 [X]

Almera, dnia 18 lutego 2013 r.

Postanowienie Ministra-Prezydenta

ws. powołania członków Prezydium Rady Królestwa (uchylony)

I. Powołuję Wielmożnego Wicehrabiego Markusa Arped-Iwanowicza na urząd Ministra-Wiceprezydenta, odpowiedzialnego za prowadzenie biurokracji Prezydium oraz w trakcie mojej nieobecności powierzam mu prawa i obowiązki Ministra-Prezydenta — z wyjątkiem prawa do powoływania i odwoływania członków Prezydium Rady Królestwa oraz składania dymisji w jego imieniu.

II. Powołuję Prześwietnego Hrabiego Emanuela Śmigło na urząd Ministra Infrastruktury — odpowiedzialnego za miejsce na serwerze zagospodarowane dla Królestwa Baridasu, strony internetowe wraz z podstronami, które tam się znajdują oraz tworzenie nowych inicjatyw informatycznych.

III. Powołuję Wielmożną Wicehrabinę Irminę de Vellior na urząd Ministra Spraw Obywatelskich — odpowiedzialną za system mentorski i komunikowanie się z dawnymi mieszkańcami Królestwa Baridasu.

IV. Powołuję Wiernego Obywatela Igora Żdanowa na urząd Ministra Finansów i Gospodarki — odpowiedzialnego za zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi do dyspozycji Prezydium Rady Królestwa i rachunkiem subwencyjnym.

V. Powołuję Wiernego Obywatela Martina Buddusa na urząd Ministra Informacji — odpowiedzialnego za informowanie mieszkańców Księstwa Sarmacji o tym, co dzieje się w Królestwie Baridasu.


      Minister-Prezydent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny