Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 5843 [X]

Srebrny Róg, dnia 20 lutego 2013 r.

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 1/2013

w sprawie zmian na urzędzie Naczelnika Ligi Miast Złotego Brzasku

§1.

Odwołuję z urzędu Naczelnika Ligi Miast Złotego Brzasku wicehrabinę Irminę de Vellior.

§2.

Powołuję na urząd Naczelnika Ligi Miast Złotego Brzasku wicehrabiego Gogleza Pajzano.

(—) Goglez Pajzano,
Lord Koadiutor

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny