Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneFinanse niesklasyfikowane, poz. 5849 [X]

Grodzisk, dnia 22 lutego 2013 r.

Decyzja Kanclerza

w sprawie majątku Jakuba mar. Bakonyiego

§ 1.

Postanawiam o przeznaczeniu na publiczną licytację majątku uzyskanego przez Skarb Koronny na podstawie Wyroku Sądu Koronnego z dnia 16 października 2012 roku w sprawie Korona przeciw Jakub mar. Bakonyi. Ustalam ceny wywoławcze:

  1. spółki akcyjnej Holding Czarnoleski SA 1 (S0074) na 20 000 lt,
  2. spółki akcyjnej Holding Czarnoleski SA 2 (S0039) na 20 000 lt,
  3. karczmy Pod Przepadem (S0072) na 20 000 lt,
  4. manufaktury Schwarzwaldische Wagen (S0126) na 20 000 lt,
  5. 220 000 akcji spółki akcyjnej GTA Camelon (S0397) na 165 000 lt za pakiet.

§ 2.

Przyznaję Gellonii i Starosarmacji oraz Wielkim Oczom s.c. prawo pierwokupu po 12,5% udziałów (125 akcji) spółki Koleje Gellońsko-Starosarmackie (S0133) w cenie po 76 187 lt (609,50 lt za jedną akcję).

§ 3.

Przyznaję spółce Koleje Gellońsko-Starosarmackie prawo pierwokupu 75% udziałów (750 akcji) Kolei Czarnoleskich (S0139), wraz z posiadanymi przez tę spółkę liniami kolejowymi:

  1. Koleje Czarnoleskie do Almery (S0158),
  2. Koleje Czarnoleskie do Grodziska (S0159),

w cenie 129 000 lt (172 lt za jedną akcję) powiększonej o łączną kwotę zgromadzoną na kontach linii kolejowych w chwili sprzedaży.

§ 4.

Przyznaję miastu Czarnolas prawo pierwokupu:

  1. Mecenatu Czarnoleskiego (S0282) w cenie 1 000 lt,
  2. Kolei Czarnoleskich HC1 (S0392) w cenie 86 801 lt powiększonej o kwotę znajdującą się na rachunku linii kolejowej w chwili sprzedaży,
  3. Kolei Czarnoleskich HC2 (S0393) w cenie 86 225 lt powiększonej o kwotę znajdującą się na rachunku linii kolejowej w chwili sprzedaży.

§ 5.

W przypadku rezygnacji z prawa do pierwokupu przez któryś z podmiotów wymienionych powyżej w terminie 14 dni od dnia wydania Decyzji majątek zostanie przeznaczony na publiczną licytację.

§ 6.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny