Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 5860 [X]

Grodzisk, dnia 6 marca 2013 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o Artykułach na Medal (uchylony)

Art. 1

Artykuły na Medal to teksty szczególnie wyróżniające się swoim poziomem, zamieszczone w systemie Złota Wolność.

Art. 2

Tekst, aby przyznano mu tytuł Artykułu na Medal, musi być zgłoszony przez minimum pięciu obywateli oraz zaakceptowany przez Ministra właściwego do spraw kultury.

Art. 3.

Każdy tekst będący Artykułem na Medal zostaje wyróżniony w odpowiedniej rubryce prasowej na stronie Księstwa Sarmacji, zaś jego autorowi można przyznać nagrodę w wysokości do 20 tysięcy libertów, wypłacaną z budżetu Rady Ministrów.

Art. 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein,
Kanclerz.

(—) Piotr Mikołaj,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny