Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5878 [X]

Grodzisk, dnia 21 marca 2013 r.

Obwieszczenie Kanclerza

o wynikach wyborów na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 3 i 4 Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji z dnia 10 listopada 2011 r., stwierdzam wybór MATWIEJA diuka SKARBNIKOWA na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji.

§ 2.

Uprawnieni wyborcy dokonywali wyboru, oddając głos na jednego z kandydatów; mogli także oddawać głosy puste.

  1. Uprawnionych do głosowania: 20 obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Premiera Gellonii i Starosarmacji,
  2. Oddanych głosów: 18
  3. Oddanych głosów pustych: 4 (22%)
  4. Głosów oddanych za kandydaturą Matwieja diuka Skarbnikowa: 11 (61%)
  5. Głosów oddanych za kandydaturą Thomasa Jenera-Barbescu: 3 (16%)

(—) Karolina dssa von Lichtenstein,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny